fbpx

HYPNOSE

«De som ser på utsiden, drømmer.
De som ser på innsiden, våkner.»

Carl G. Jung, sveitsisk psykiater, 1875-1961

HYPNOSE

«De som ser på utsiden, drømmer.
De som ser på innsiden, våkner.»

Carl G. Jung, sveitsisk psykiater, 1875-1961

HYPNOSE

Hypnose – hva er det?

Hypnose er en tilstand hvor kroppen er dypt avslappet og hvor sinnet er konsentrert i et bestemt fokus. I denne tilstanden, dominert av det underbevisste sinnet, er du mye mer mottagelig og åpen for nye, positive ideer og suggesjoner, som ofte resulterer i et nytt og positivt adferdsmønster.

Om du i utgangspunktet allerede har gode tankemønstre, som fører til det beste for deg selv, trenger du ikke å endre på noe som helst. Men, om det ikke alltid føles sånn, vil i likhet med de gode tankemønstrene, også de negative og destruktive mønstrene lagres og gjentas, ofte med det resultat at du befinner deg i den samme, gamle problemstillingen i livet ditt, uten å kunne se veien ut, som i en evig, frustrerende sirkelgang.

Hypnose – hva er det?

Hypnose er en tilstand hvor kroppen er dypt avslappet og hvor sinnet er konsentrert i et bestemt fokus. I denne tilstanden, dominert av det underbevisste sinnet, er du mye mer mottagelig og åpen for nye, positive ideer og suggesjoner, som ofte resulterer i et nytt og positivt adferdsmønster.

Om du i utgangspunktet allerede har gode tankemønstre, som fører til det beste for deg selv, trenger du ikke å endre på noe som helst. Men, om det ikke alltid føles sånn, vil i likhet med de gode tankemønstrene, også de negative og destruktive mønstrene lagres og gjentas, ofte med det resultat at du befinner deg i den samme, gamle problemstillingen i livet ditt, uten å kunne se veien ut, som i en evig, frustrerende sirkelgang.

Mange blir frustrert og forvirret over at de ikke klarer å bryte destruktive tanke-, følelses-, og/eller handlingsmønster ved hjelp av viljestyrke – de når jo de fleste andre mål de setter seg. Dette med viljestyrke er ofte et paradoks; jo hardere man prøver, jo vanskeligere blir det. Som f.eks.; jo mer du tenker at nå jeg sove, jo mer søvnløs blir du, jo mer du prøver å slutte å røyke, jo større trang føler du til røyk, jo mer du forsøker å fortrenge en bekymring, jo mer anspent og sliten vil du føle deg, og man er vel aldri så fokusert på mat, som når man skal prøve å slanke seg. Ikke alt handler om viljestyrke, selv om det er avgjørende i mange situasjoner i livet. Man kan ha en vilje av stål, men likevel mislykkes gang på gang, nettopp fordi hjelpemidler som f.eks. røykeplaster, slankekurer, beroligende tabletter, sovetabletter etc. bare behandler symptomet og ikke årsaken til problemet.

Hypnose er en positiv manipulasjon av sinnet og gjør at tankene dine blir mer samkjørte med viljekraften, så det blir enklere for deg å bryte ut av destruktive mønstre, og å leve ut drømmene og ønskene dine, personlig, karrieremessig eller økonomisk, eller ganske enkelt til å komme i balanse og ha det godt i deg selv.

Hva er transe?

Hypnose eller transe er en naturlig og behagelig tilstand, som vi alle opplever opptil flere ganger om dagen, som f.eks. når vi er fullstendig oppslukt i en bok eller en film eller kjører bil og glemmer hvor vi nettopp har kjørt. Men, transe kan også bli forårsaket ved hjelp av verbale instruksjoner, og det er denne prosessen vi kaller hypnose. I en hypnotisk tilstand, virker verden rundt å være litt fjernere, som når du døser, ganske likt vår opplevelse av grenselandet mellom bevissthet (den normale våkne tilstand), og bevisstløshet (som under normal søvn). Du er fullstendig bevisst og hører alt som foregår, men så dypt avslappet, kanskje mer avslappet enn noen gang, sånn at det kan føles som om du flyter frem og tilbake mellom to verdener eller to bevissthetstilstander – mellom det bevisste, rasjonelle sinnet og det underbevisste, hvor alle følelser og opplevelser ligger lagret. I transe får du adgang til den ubevisste delen av sinnet ditt, stedet hvor den mentale- og fysiske hukommelsen sitter, der hvor vaner og mønstre blir skapt og lagret, og der de kan forandres. Den kritiske sansen skyves litt til side, sånn at du kan ha fullt fokus på det du ønsker å oppnå – hva det enn måtte være. Hypnotisk suggesjon kan endre både persepsjon og atferd, tankemønster, følelsesmessige blokkeringer og vaner som hindrer oss i å komme oss videre.

 

Hvem er vi – og hvorfor det?

Vi er oppvokst i forskjellige familier, omgivelser og miljø. Tankene og følelsene våre har blitt ledet og påvirket av foreldre, søsken, venner, lærere, barnehageansatte, trenere, samfunnsstruktur, politikk, religion osv., osv. Alle erfaringer, tanker og følelser gjennom livet ligger lagret i hjernen vår, og utgjør vår individuelle sannhet og forestilling om verden. Selv om vi alle skulle være vitne til samme hendelse, ville hver enkelt av oss tolke hendelsen på vår egen måte, sånn at det vi forventer å se, basert på tidligere erfaringer – er det vi faktisk ser, uavhengig av en «objektiv» sannhet og andres fortolkningsrammer. En viktig del av hypnose som behandling er bevisstgjøring av problemstillinger, og av gjentakende negative følelser, tanker og handlingsmønster, som for eksempel:

  • «Jeg har alltid problemer med forhold, jeg tiltrekker meg alltid mennesker som utnytter meg, tramper på meg, ikke bryr seg, ikke respekterer meg, osv.»
  • «Sigaretter er bra for meg, de får meg til å slappe av, jeg blir sur hvis jeg ikke røyker, jeg er avhengig av sigaretter, kroppen min fungerer ikke uten, røyken er en del av meg og min personlighet…»
  • «Penger vokser ikke på trær, man må slite for føden, ingenting kommer av seg selv, jeg har aldri nok penger…»
  • «Alle i min familie er overvektige, jeg har vært overvektig siden jeg var liten, det er naturlig for meg å være tykk, det er stoffskiftet..» , osv., osv.

Med økt bevissthet blir det enklere å gi slipp på alle illusjoner og bortforklaringer vi gjerne har sullet oss litt inn i, så vi kan gjøre positive endringer i oss selv og i livet vårt.

Hver tanke eller følelse kan forårsake en fysisk reaksjon: For eksempel så vil følelsen av angst, frykt eller sinne påvirke pusten din, hjerterytmen og gjøre at du begynner å svette etc., mens bekymringer kan gi deg f.eks. magesmerter, hodepine og søvnproblemer. Bekymrer du deg mye og lenge nok, kan bekymringen til slutt gli over i fysisk sykdom, siden fysisk sykdom ofte kan være en manifestering av følelsesmessig bagasje – det positive er at vi kan påvirke tankene eller følelsene våre og våre reaksjoner på dem.

 

En magisk pille?

Hypnose fjerner ikke minnene om tidligere erfaringer og hendelser, men hjelper deg med å begrense innvirkningen av de følelsesmessige problemene du bærer med deg fra fortida. Hypnose er ikke magi, men en reel forandring i tankemønstrene våre, som resulterer i mentale, følelsesmessige og fysiske forandringer, og er en endringsprosess mot det målet du ønsker å nå.