fbpx

«SYKDOM eller REAKSJON?»

En dybdepsykologisk forståelse av angst, depresjon og utbrenthet.

Et liv er aldri bare enkelt å leve. Det kan til tider være fantastisk og fylt av kjærlighet, tilfredshet og glede, men det kan til tider også være vanskelig: Vi kan kjenne på følelser som smerte, tap og avvisning, sorg, frykt og fortvilelse, ensomhet, uro og forlatthet, vi kan bli påført en dårlig selvfølelse og troen på at vi ikke er viktige, at vi ikke teller, ikke er bra- eller flinke nok, og vi kan bli utsatt for fysisk og psykisk vold, som f.eks. utfrysning, mobbing, sjikanering, latterliggjøring og verbalt misbruk.

Hva gjør disse livshendelsene med oss? Hvordan kan vi lære å håndtere følelsene som oppstår? Og hvordan kan vi unngå å stagnere i smerte over levd liv, og i stedet kjenne på glede over en fremtid som vi i større grad skaper selv?

OM OSS

TRONDHEIM HYPNOTERAPI

Trondheim Hypnoterapi (Omi AS) hadde sin oppstart i 2008 og drives av Ina Thorbjørnsen og Ole Martin Lillesletten. Vi jobber hovedsakelig med en kombinasjon av samtaleterapi/livscoaching og hypnose, men bruker også EFT (Emotional Freedom Techniques), når dette i enkelte tilfeller viser seg å være mest effektivt.

Vi jobber ut ifra en psykoanalytisk og emosjonsfokusert terapiform, noe som vil si at vi fremkaller og går inn i de underliggende følelsene, kartlegger situasjonen og skaper en større forståelse for hvorfor følelsene oppstod, hvordan de har utviklet seg, og hva de kan ha ført til av tilstander som angst, depresjon, utbrenthet, dårlig selvfølelse, selvforakt, destruktive handlinger og forhold, eller annet.

Det å forstå de underliggende følelsene og hendelsene på et dypere plan, kan gjøre det enklere for deg å akseptere deg selv, din historie og det som til enhver tid er, og vil sannsynligvis også gjøre deg i stand til å håndtere fremtidige følelser og reaksjoner, endre tanke- og handlingsmønster til det positive, og å foreta bedre valg for deg selv i fremtiden.

Det aller viktigste når du går i terapi, er å føle deg sett og forstått, trygg og ivaretatt, og selv om fokuset selvsagt er på deg, så er vi bevisste på det å ha en menneske-til-menneske-samtale, hvor vi som terapeuter er deltakende og har en oppriktig interesse for deg og din historie.

Vi jobber både på et bevisst og et ubevisst plan, hvor hypnose er svært effektivt i forløsning og endring av de følelsene, vanemønstrene og blokkeringene som ligger lagret i det ubevisste sinnet vårt.

Vi jobber svært bredt – med alt fra overvekt og avhengighetsproblematikk til indre uro og søvnproblemer, men majoriteten omhandler tema som angst, depresjon, utbrenthet, en ødelagt barndom, traumatiske og vanskelige opplevelser, dårlig selvfølelse, selvutvikling, det å nå forskjellige mål du har satt deg, og det å få en større klarhet i, og en følelse av, hvem du er.

INA

Jeg er født og oppvokst i en drabantby like utenfor Trondheim sentrum. Hjemmesituasjonen var preget av fysisk og psykisk vold, men bortsett fra noen av mine betrodde venner, så var det ikke noe folk flest visste. Utad var jeg et velfungerende barn og ungdom – jeg var tilsynelatende utadvendt, gjorde det bra på skolen, var god i håndball og jeg hadde flere gode venner, men inni meg følte jeg meg ofte trist og alene.
Jeg var tidlig søkende og på leting etter meningen med livet, det å finne tilhørighet og den store kjærligheten, men oppveksten hadde lært meg at det ikke nyttet å stille krav til andre mennesker, og førte meg inn i flere destruktive forhold.
Ut av det første forholdet fikk jeg de to nydeligste barna du kan tenke deg – en gutt og en jente.
Ut av det andre «fikk jeg» økonomisk ruin – mistet hus og hjem og så godt som alle materielle goder.
Som et resultat av det tredje forholdets slutt, mistet jeg nesten troen på at livet noen gang kunne bli bra igjen, og fikk kjenne på følelsen av å være deprimert.
Jeg mistet nesten troen på å finne det jeg i så lang tid hadde søkt, men bare nesten, for det å gi opp har heldigvis aldri vært et eksisterende alternativ, og livet har, etter stor innsats og hardt arbeid, sakte men sikkert, belønnet meg med å snu fra massiv motgang til jevnlig medgang.
I dag lever jeg lykkelig med Ole Martin – mannen i mitt liv og min aller beste venn, og den skatten av en sønn vi har, de to største barna har flyttet hjemmefra og lever sine egne liv, og jeg og Ole Martin jobber sammen med det vi brenner aller mest for.

Oppveksten og de senere opplevelsene ga meg en stor interesse for sosial- og personlighetspsykologi, esoterisk- og emosjonsbasert psykologi. En slags spirituell og dybdepsykologisk hverdagspsykologi, hvor jeg har brent (og brenner fortsatt) spesielt for barns utvikling og psykiske helse, og for forståelsen av de psykologiske faktorene som ligger til grunn for folks tankemønster, følelsesregister, reaksjons- og handlingsmønster, eller kort sagt: For hvorfor vi blir som vi blir. Hva kan vi selv bestemme, og eventuelt endre på? Og hva må til, for at vi skal klare å vikle oss ut av alle de smertefulle hendelsene, de instinktive reaksjonene og de falske «sannhetene», som vi gjennom et liv har viklet oss inn i? 
Kunnskapen og interessen førte til at jeg startet Trondheim Hypnoterapi i 2008, og til at jeg siden den gang har behandlet og veiledet mange hundre mennesker gjennom de vanskelige følelsene, opplevelsene og hendelsene, som naturlig følger et hvilket som helst liv.

I tillegg til å jobbe en til en, så har vi lenge kjent på behovet for å få samlet alle disse årene med kunnskap og erfaring, og for å nå ut til mange mennesker samtidig, og har nå endelig fått laget dette kurset, som vi tror og mener vil hjelpe så mange flere til å finne en forståelse for seg selv og det livet de lever. For når du forstår bakgrunnen for hva du føler, så vil du også lettere kunne finne veien ut av smerte, stagnasjon, destruktive relasjoner, en følelse av håpløshet, eller annet, og jeg kan med hånden på hjertet si, at jeg vet at det nytter og jeg vet at det hjelper – jeg har sett det utallige ganger som terapeut, og jeg har gått veien selv.

 

Tekstforfatter: Ina Thorbjørnsen
Tekstforfatter: Ina Thorbjørnsen

OLE MARTIN

Jeg har vokst opp i en trygg og nær familie på Fjell i Drammen.
Av personlighet er jeg introvert, og etterhvert som jeg vokste til skulle jeg også kjenne stadig mer på flauhet og sjenanse. Jeg følte jeg meg ukomfortabel blant mennesker utenfor den nærmeste familien, og nektet blant annet å gå i barnehagen. Antakelig fordi jeg til dels følte meg usikker, men også mye på grunn av de obligatoriske samlingsstundene med sang og bevegelser, som jeg opplevde som kleine og vanskelige å være en del av. Det verste for meg var likevel når de voksne i barnehagen med gode intensjoner gjorde en innsats for at jeg skulle trives, for det å bli viet spesiell oppmerksomhet gjorde bare at jeg trakk meg mer tilbake, og når de da i tillegg bøyde seg ned til min høyde og utbrøt: «Neimen, for en søt, liten gutt!» eller lignende, så var den siste spikeren i kista satt. «Game over, og aldri mer!»
Til tross for at jeg spilte fotball og hadde venner å leke med både hjemme og på skolen, var jeg likevel alltid litt i ytterkanten av begivenhetene. Jeg handlet sjeldent på eget initiativ og ble den som liksom «bare var med».
Dette skulle bli en rød tråd i livet mitt i lang tid fremover, og som ungdom og ung voksen, lot jeg meg overtale til å bli med på flere prosjekter, som jeg angret i ettertid, og som også kostet meg dyrt både økonomisk og personlig. Jeg følte meg utnyttet og tråkket på, og forbannet meg selv for å ikke ha mot til å stå opp for meg selv og si hva jeg mente, men jeg hadde ennå ingen forståelse av verken meg selv eller det sosiale spillet, og den gamle sjenansen hadde også på dette tidspunktet utartet til sosial angst.
Graden av angst var forholdsvis lav, men den hemmet meg likevel i stor grad, og spesielt vanskelig var det med jenter. Jeg ante ikke hva jeg skulle si, hva jeg skulle gjøre, og jeg var fortsatt ikke den som tok initiativ.

I midten av 20-årene trakk jeg meg mer og mer tilbake fra de gamle vennene, og tilbringte store deler av fritiden alene på hybelen. Det ga meg god tid til å tenke over tilværelsen – hvem jeg ville være og hva jeg måtte gjøre. Det var utenkelig for meg å slå meg til ro i et liv langt unna det jeg drømte om, og en flere års lang søken etter dypere innsikt, bedre selvfølelse og større ferdigheter begynte.
Jeg utfordret og jobbet meg på forskjellig vis gjennom alt det som hadde holdt meg tilbake: Jeg gikk fra å jobbe som rørlegger til å jobbe på Dikemark psykiatriske sykehus, og i Omsorgsboliger for psykisk syke og PU brukere, jeg hoppet i strikk og i fallskjerm, jeg reiste alene til Costa Rica, til jungelen i Peru og Afrika, for å delta i innvielser og Ayahuasca- og Iboga-seremonier, jeg deltok på psykologisk rettede datingkurs i London og i Sverige, på NLP – kurs i Spania, på selvutviklingskurs for menn i Los Angeles, og på flere kurs i presentasjonsteknikk, og litt etter litt ble den sosiale angsten, initiativløsheten, beslutningsvegringen og mangelen på mot, byttet ut med indre ro og en større tro på meg selv.
Jeg lærte at alle nederlagene og «feilene» jeg hadde klandret meg selv for, heller kunne ses som en grobunn for vekst og utvikling, at det ikke egentlig er noe som heter å feile, bare å erfare og lære, og jeg innså også at jeg var langt ifra alene om det å kjenne på personlig og sosial usikkerhet.

Interessen for de bakenforliggende psykologiske faktorene ble stadig større, og jeg fikk (og har fortsatt) en spesiell interesse for hvordan vi i positiv retning kan påvirke eget og andres bevisste og ubevisste sinn ved hjelp av hypnose og forskjellige kommunikasjonsteknikker, og også for det iboende potensiale de aller fleste av oss har til å mestre og til å være så veldig mye mer enn det vi ofte selv tror. 
Interessen førte til flere kurs, til haugevis av psykologiske og filosofiske bøker om kommunikasjon og personlig vekst, og også til at jeg startet som hypnoterapeut i 2009.
Etter prøving og feiling fant jeg også til slutt Ina – drømmedama, og min beste venn, og i tillegg til å leve med henne og vår felles sønn, som er en stor berikelse i seg selv, så jobber vi også sammen mot fremtidige mål og drømmer, og med det vi interesserer oss aller mest for.
Som et resultat av mange års erfaring, og veiledning av hundrevis av mennesker, har vi nå samlet all den kunnskapen vi har tilegnet oss og laget dette kurset. Muligheten for utvikling og vekst er alltid til stede, uansett bakgrunn og nåværende hindringer, om du bare har lysten og viljen til å endre på det som ikke føles bra. Jeg er selv et levende bevis på hvor langt det er mulig å komme, når vi med riktig veiledning – som blant annet i dette kurset – får muligheten til å forløse smerte og blokkeringer, og til å utvikle oss på et indre og ytre plan.

Kursholder: Ole Martin Lillesletten
Kursholder: Ole Martin Lillesletten

DETTE KURSET PASSER FOR DEG SOM:

 • sliter med forskjellige former for, eller grader av, angst, depresjon og utbrenthet.
 • har dårlig selvfølelse eller selvtillit.
 • er redd for hva andre synes om deg, for å være synlig, for å ikke være bra nok, flink nok eller dyktig nok.
 • synes det er mer ukomfortabelt enn normalt å være i sentrum for andres oppmerksomhet, for å stå foran andre, snakke for en forsamling etc.
 • ikke synes du fortjener å ha det godt, som sliter med selvforakt, eller et bevisst eller ubevisst ønske om å straffe deg selv.
 • kjenner på indre uro, tankekjør, en klump i magen, usikkerhet, frykt, eller andre følelser, tanker eller støy du ikke finner av-knappen til og heller ikke alltid vet hvor kommer fra.
 • synes det er vanskelig å vite hvem du er, hva du vil, mener eller føler.
 • har vanskelig for å sette grenser eller å reagere om du blir dårlig behandlet av andre.
 • ikke er fornøyd med det livet du lever – med den du utgir deg for å være, med relasjonene dine, jobben, eller andre ting, uten at får gjort noe med det – fordi du har resignert og ikke tror det finnes andre muligheter for deg, eller fordi du ikke finner motet til å gjøre de nødvendige endringene.
 • mangler engasjement og livsgnist, føler deg handlingslammet, nedstemt, eller ikke føler noe særlig i det hele tatt.
 • synes det vanskelig å være alene, eller til stede i deg selv, når det er stille og det ikke skjer noe rundt deg.
 • har hatt vanskelige, vonde eller traumatiske opplevelser, som du husker, som du helt eller delvis har fortrengt, eller som du synes er vanskelig å finne en forståelse for.
 • driver deg selv ubarmhjertig hardt, eller er overdrevent ambisiøs på egne vegne, hvor du legger lista altfor høyt i forhold til hva som er mulig for «vanlig dødelige» å oppnå, men hvor du likevel ikke klarer å kvitte deg med følelsen av at du alltid skulle ha gjort mer og bedre.
 • ønsker å utvikle deg og forstå deg selv på et dypere plan – hvorfor du er som du er, hvorfor du har tatt de valgene du har tatt, og hva du kan gjøre for å komme deg videre.

EN INVESTERING FOR EN BEDRE FREMTID:

Vonde og vanskelige følelser har i lang tid – både av enkelte fagfolk og av folk flest, blitt sett på som noe vi burde kvitte oss med, overse eller kontrollere, men erfaringene setter spor, og kroppen husker det hodet ikke har ord for, selv når vi ikke bevisst har akseptert verken hendelsene eller følelsene.

Følelser kan være en av de viktigste ressursene vi har, men de kan også bryte oss ned om vi ser dem som farlige, uvelkomne eller skammelige, og føre til en kropp i evig alarmberedskap, en slitsom sirkelgang av kjemp, flykt eller frys, til tilstander som angst, depresjon og utbrenthet, og generelt gi langsiktige konsekvenser for hvordan vi velger å leve våre liv.

For å foreta en endring, håndtere reaksjonene, og tåle de følelsene som uunngåelig kommer, så må vi først forstå følelsene – hva vi kan forvente å føle ut ifra de forskjellige livshendelsene, og hvilke underliggende betydninger og budskap de forskjellige følelsene kommer med, og dette er essensen av hva du vil lære i dette kurset.

 • En konsultasjon hos oss varer i 90 minutter og koster 1150,- kr. Det er vanskelig å anslå nøyaktig, men det er ingen overdrivelse å si at den kunnskapen og forståelsen du får gjennom dette kurset – inkludert hypnotiske øvelser, hypnosebehandlinger, oppfølging og svar på eventuelle spørsmål gjennom kursperioden – i mengde tilsvarer det samme som du ville ha fått ut av 10 til 15 konsultasjoner. Du får med andre mye for pengene!
 • Vi har ingen tidsfrist på hvor lenge kurset er tilgjengelig for deg etter at du har kjøpt det. Kurset er stort og omfattende, og selvutvikling kan være en omstendig og langtekkelig prosess og gå over flere stadier, så kurset er ditt til odel og eie for resten av livet, så du når som helst kan ta hele kurset eller deler av det på nytt, når du er klar for neste fase av utvikling og forståelse. 

Det aller meste i livet formes og springer ut ifra din holdning og din forståelse av deg selv og opplevelsene dine, så bare det å kjøpe dette kurset vil i seg selv være et viktig steg i retning av å unne deg en mulighet for en bedre fremtid. Ingen ting her i livet er viktigere enn hvordan du har det i deg selv!

HVA FÅR DU?

TRE MODULER

TRE HYPNOTISKE ØVELSER

TRE HYPNOSEBEHANDLINGER

TRE KURSWEBINAR

OPPFØLGING OG SVAR PÅ SPØRSMÅL I KURSPERIODEN

 • En dypere innsikt og større forståelse for deg selv, for følelsene og opplevelsene dine.
 • En dypere forståelse for hva depresjon, utbrenthet og de forskjellige formene for angst er og hvorfor de oppstår.
 • Et bedre grunnlag for å håndtere følelsene dine og livet som det til enhver tid er.
 • En mulighet til å frigjøre deg fra et falskt selvbilde og en dårlig selvfølelse.
 • En mulighet til å befri deg selv fra frykten for å for å ikke være god nok, flink nok eller dyktig nok, for hva andre skal tenke om deg, og fra behovet for andres bekreftelse.
 • En mulighet til å befri deg selv fra frykten for å bli avvist, avslørt eller forlatt.
 • En mulighet til å håndtere angsten bedre, og også til å på sikt fri deg selv fra den, så den ikke eskalerer, eller hemmer og begrenser deg i samme grad som nå.
 • En mulighet til å håndtere depresjonen bedre, og også på sikt fri deg fra den, så den ikke føles like tung og håpløst begrensende som nå.
 • En mulighet til å håndtere utbrentheten bedre, og også til å på sikt fri deg fra den, så den ikke fører deg inn i depresjon eller angst, og ikke lengre føles så tung og begrensende som nå.
 • En mulighet til å gå fra stagnasjon i smerte, til bevegelse i frihet og ut fra egne ønsker og valg.
 • En mulighet for å kjenne på indre ro, tilstedeværelse og trygghet i deg selv.
 • En mulighet til å gå fra å være lite bevisst til å bli bevisst.

MODUL 1

 • DEPRESJON
  • Hva er depresjon?
  • Hvorfor blir vi deprimerte?
  • Symptomer på depresjon
 • UTBRENTHET
  • Hva er utbrenthet?
  • Hvorfor blir vi utbrente?
  • Symptomer på utbrenthet
 • ANGST
  • Hva er angst?
  • Hvordan oppleves angst?
  • De forskjellige formene for angst
  • Hvorfor får vi angst?
  • Bortforklaringer av angst
  • Unngåelsesatferd
 • SIRKELGANG
 • OPPSUMMERING MODUL 1
 • HYPNOTISK ØVELSE – «FARGEN» 
 • HYPNOSE
 • WEBINAR

MODUL 2

 • HVORDAN BLIR VI FORMET TIL Å BLI DEN VI TROR VI ER?
 • HVA FORTELLER DU DEG SELV OG HVORFOR GJØR DU DET?
  • Sanseminner
  • Ungdomsopprør og indre konflikt
  • Forskjellig reaksjonsmønster
  • Ringvirkninger
 • BAGATELLISERING OG SKAM 
 • GJENTAKENDE MØNSTRE OG ARVESYND
 • SELVTILLIT, SELVFØLELSE OG SELVBILDE
 • NÅR LYKKEN FØLES FARLIG
  • Lykken finnes ikke for meg
  • Jeg fortjener ikke å ha det godt
  • Frykten for å bli avslørt
  • Frykten for at lykken skal bli borte
 • HVORDAN OG HVORFOR VI FLYKTER
 • SYKDOM ELLER REAKSJON?
 • HVA KAN EN DEPRESJON FORTELLE DEG?
 • HVA KAN UTBRENTHET FORTELLE DEG?
 • HVA KAN ANGST FORTELLE DEG?
  • Generalisert angst
  • Tvangslidelser
  • Sosial angst
  • Prestasjonsangst
  • Panikkangst
  • Agorafobi
  • Fobier
  • Posttraumatisk stresslidelse
 • HVA KAN SMERTER OG ANDRE FYSISKE SYMPTOMER FORTELLE DEG?
 • OPPSUMMERING MODUL 2
 • HYPNOTISK ØVELSE – «PILEN»
 • HYPNOSE
 • WEBINAR

MODUL 3

 • ER MÅLET ET SMERTEFRITT LIV?
  • Positivt eller negativt med økt fokus?
  • Økt diagnostisering – positivt eller negativt?
  • Hvordan kan det å tenke positivt bli negativt?
  • Forventninger
 •  
 • AKSEPT
  • Aksept av fortid og nåtid
  • Hvordan finne aksept for angsten?
  • Hvordan finne aksept for depresjonen?
  • Hvordan finne aksept for utbrentheten?
  • Skal vi unngå å gjøre det vi frykter?
  • Konfronter frykten
 • TILGIVELSE – HVA INNEBÆRER DET?
 • DET BEVISSTE OG DET UBEVISSTE SINN – TO NIVÅ AV FORSTÅELSE
 • DEN INDRE STEMMEN – INSTINKT KONTRA INTUISJON
 • HVORDAN KAN HYPNOSE HJELPE?
  • Hva er hypnose?
  • Manglende viljestyrke?
  • Endring i minnebrikken
  • Endring av instinktive reaksjoner
  • Kan alle hypnotiseres?
 • SELVSNAKK
  • Suggesjoner og selvhypnose
  • Selvoppfyllende profeti
  • Positive affirmasjoner 
 • HVA ØNSKER DU?
  • Hva om jeg ikke vet hva jeg ønsker meg?
  • Hva er ditt hvorfor?
 • ØKT BEVISSTHET
  • Tankekjør og meditasjon
  • Gi slipp
  • Ta tilbake troen på, og makten over, deg selv 
 • OPPSUMMERING MODUL 3
 • HYPNOTISK ØVELSE – «STJERNEN»
 • HYPNOSE
 • WEBINAR

KURSPLAN:

Kurset starter ONSDAG 18. MARS og du får tilgang til MODUL 1.

Alle modulene vil være tilgjengelig fra kl. 08.00, men du ser dem selvsagt i ro og fred på det tidspunktet som passer best for deg – det er en av fordelene med å velge nettkurs!

KURSWEBINAR MODUL 1 STARTER TIRSDAG 24. MARS KL. 19.00.

I de tre webinarene får du svar på innsendte spørsmål og eventuell info om praktiske opplysninger.

 • MODUL 2 ÅPNES ONSDAG 25. MARS.
 • KURSWEBINAR MODUL 2 STARTER TIRSDAG 31. MARS KL. 19.00.
 • TREDJE OG SISTE MODUL ÅPNES ONSDAG 1. APRIL. 
 • KURSWEBINAR MODUL 3 holdes ikke første tirsdag etter siste modul, men blir utsatt i en uke på grunn av påskeferie, og STARTER TIRSDAG 14. MARS KL. 19.00.